DAVETLİ KONUŞMACILAR (alfabetik sırada)        

         

        

                                                            Prof. Dr. Raj Mittra

                                                                   Pennsylvania State University Director of the Electromagnetic Communication Laboratory, US

                                                                   E-posta: mittra@engr.psu.edu

                                                                   Web    : http://www.personal.psu.edu/rxm53

                                                                   İlgi Alanları: Communication Antenna Design, RF circuits, computational electromagnetics,

                                                                                        electromagnetic modeling and simulation of electronic packages, EMC analysis,

                                                                                        radar scattering, frequency selective surfaces, microwave and millimeter wave integrated circuits,

                                                                                        and satellite antennas             

                                                                                        (Detaylı özgeçmiş)                                             

                                                                    Konuşma başlığı:  SOME NON-TRADITIONAL APPROACHES TO COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS

                                                                                                  FOR SOLVING A CLASS OF REAL-WORLD ANTENNA AND SCATTERING PROBLEMS

 

 

             

                                                            Prof. Dr. Erdem Yazgan

                                                                   Hacettepe Üniversitesi, Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara

                                                                   E-posta: yazgan@hacettepe.edu.tr

                                                                   Web    : http://ee.hacettepe.edu.tr/~eyazgan/

                                                                   İlgi Alanları: Elektromanyetik teori, EM alanların tıpta uygulanması, Uydu iletişimi,

                                                                                        Yayılma, Reflektör antenler

                                                            Konuşma başlığı: Farklı Kesit Geometrilerine Sahip İletim Hatları ve Uygulamaları

    

        

   

                                                            Prof. Dr. Gönül Turhan Sayan                                

                                                                   Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara

                                                                   E-posta: gtsayan@metu.edu.tr

                                                                   Web    : http://www.eee.metu.edu.tr/~gtsayan/

                                                                   İlgi Alanları: Electromagnetic Target Recognition, Radar Signal Processing,

                                                                                        Metamaterials in Microwaves and Optics, Fiber Optics, Optical Sensors,

                                                                                        Electro-Optic Signature Modeling in IR and UV Band,

                                                                                        Computer-Aided Microwave Circuit Design, Signal Processing Techniques

                                                                   Konuşma başlığı: Rezonans Frekans Bölgesinde Ölçülen Geniş Bantlı Elektromanyetik Saçınım

                                                                                               Verilerinden Hedef Tanıma Yöntemleri

         

    

                                                            Prof. Dr. Levent Gürel                                

                                                                   Bilkent Üniversitesi, Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara

                                                                   E-posta: lgurel@ee.bilkent.edu.tr  

                                                                   Web    : http://www.cem.bilkent.edu.tr/lgurel/gurel.html

                                                                   İlgi Alanları: Development of fast algorithms for computational electromagnetics (CEM) and

                                                                                        the application thereof to scattering and radiation problems involving large and

                                                                                        complicated scatterers, antennas and radars, frequency-selective surfaces,

                                                                                        high-speed electronic circuits, optical and imaging systems, nanostructures, and metamaterials.

                                                                                        The theoretical and computational aspects of electromagnetic compatibility and interference

                                                                                        analyses. Ground penetrating radars and other subsurface scattering applications.

                                                                

                                                                    Konuşma başlığı: 300 Milyon Bilinmeyen: Dünyanın En Büyük Yoğun-Matris Elektromanyetik Problemlerinin

                                                                                                Paralel Bilişim ve Hızlı Algoritmalarla Çözümü

 

    

  

                                                            Prof. Dr. Levent Sevgi

                                                                   Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul

                                                                   E-posta: lsevgi@dogus.edu.tr

                                                                   Web    : http://www3.dogus.edu.tr/lsevgi

                                                                   İlgi Alanları: Radarlar ve çok algılayıcılı Tümleşik Sistemler, Anten ve Propagasyon, RCS modelleme,

                                                   http://www3.dogus.edu.tr/lsevgi/LSevgi/LS/LS09a.jpg                                     Elektromanyetik Uyumluluk ve Kirlilik, Biyo-elektromanyetik, Sayısal Modelleme.

                                                                                        Ayrıca; bilim, teknoloji ve toplum üzerine çalışmalar.

                                                                                 (Detaylı özgeçmiş)

                                                                  

                                                                    Konuşma başlığı: BİLİM ve TOPLUM: BİLİM OKURYAZARLIĞI VE RAKAMLARLA KONUŞMAK

    

  

   

                                                            Prof. Dr. M. İrşadi Aksun

                                                                   Koç Üniversitesi, Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul

                                                                   E-posta: iaksun@ku.edu.tr

                                                                   Web    : http://home.ku.edu.tr/~iaksun/

                                                                   İlgi Alanları:  Characterization of Layered media and Near-Field Optics;

                                                                                         Development of efficient CAD software for planar geometries;

                                                                                         Propagation Models and Coverage Prediction for mobile radio systems;

                                                                                         Design and analysis of multi-function microstrip antennas;

                                                                                         Study and application of numerical techniques, such as Method of Moments (MoM)

                                                                                         in spatial and spectral domains, Finite- Difference Time-Domain (FDTD) and

                                                                                         Finite Elements (FE); Derivation of closed-form, spatial-domain Green's functions.

                                                                                  (Detaylı özgeçmiş)

                                                                   Konuşma başlığı: Kesikli Karmaşık İmajlar Yöntemi ve Green Fonksiyonlari - Güncel Gelişmeler

 

   

                                                                                                                       

                                                            Prof. Dr. Mustafa Kuzuoğlu                                

                                                                   Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara

                                                                   E-posta: kuzuoglu@metu.edu.tr

                                                                   Web    : http://www.eee.metu.edu.tr/~kuzuoglu/

                                                                   İlgi Alanları: Computational electromagnetics, Finite Element Method (FEM),

                                                                                        Domain Decomposition Techniques, Metamaterials, Optimization techniques,

                                                                                        Neural networks, Optimal control theory, Radars

                                                                   Konuşma başlığı: Koordinat Dönüşümü Altında Maxwell Denklemlerinin Şekil Değişmezliği ve

                                                                                               Yeni Metamalzeme Tasarımları

 

 

   

                                                                                                                     

                                                            Prof. Dr. Nesrin Seyhan                                

                                                                   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

                                                                   E-posta: nesrin@gazi.edu.tr

                                                                   Web    : http://www.gnrk.gazi.edu.tr/seyhan.htm

                                                                   İlgi Alanları: Biyolojik sistemlere Manyetik, Elektrik Alan uygulamaları,  Dozimetri, Elektro Manyetik (EM) Kirlilik,

                                                                                        Ülkelerin Non-iyonizan Radyasyon Standartlarının Harmonizasyonu,

                                                                                        Çok Düşük Frekanslı-ELF E ve B alanların biyolojik etkileri (50 Hz),

                                                                                        Radyo Frekans - RF / Mikrodalga - MW alanların biyolojik etkileri,

                                                                                        TV ve Radyo vericilerinden kaynaklanan RF radyasyonun hesaplanması

                                                                                        (Detaylı özgeçmiş)

                                                                 

                                                                    Konuşma başlığı: Gazi Biyofizik Elektromanyetik Alan Araştırmaları ve GNRK  Ölçüm ve Danışmanlık Çalışmaları

 

   

                                                                                                                       

                                                            Prof. Dr. Yurdanur Kabasakal Tulunay                                                                               

                                                                   Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Havacılık ve Uzay Mühendisligi Bölümü, Ankara

                                                                   E-posta: ytulunay@metu.edu.tr

                                                                   Web    : http://www.ae.metu.edu.tr/~cost/

                                                                   İlgi Alanları: İyonosfer ve manyetosfer arasındaki bir bölüm dinamik ilişkiyi saptayarak, tanımlamış ve uydu

                                                                                       verileriyle doğrulamıştır. Örneğin, “main ionospheric trough”u tanımlayarak, Güneş ve Yer arasındaki

                                                                                       enerji etkileşiminin dinamiğinin anlaşılmasına dönük bir yenilik getirmiştir. Son yıllarda iletişim ve

                                                                                       uzay havası; uydu yörünge dinamiği konularında doğrusal olmayan modelleme çalışmalarına veri    

                                                                                       tabanlı modellerle katkıda bulunmaktadır.

                                                                                       (Detaylı özgeçmiş)

                                                                 

                                                                    Konuşma başlığı: Yere Yakın Uzay Durumu Farkındalığı (SSA): Uzay Havası ve Radyo Bilimi