BİLDİRİ KONULARI        

         

 

 

 

 

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre, aynı zamanda Uluslararası URSI'nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsayacaktır:

 

(A) Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology) 

(B) Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)

(C) Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)

(D) Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)

(E) Elektromanyetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)

(F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)

(G) İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation) 

(H) Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas) 

(J) Radyo Astronomi (Radio Astronomy) 

(K) Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)